Privacy verklaring

Wij willen jouw privacy goed beschermen en zullen alle informatie die je ons geeft, vertrouwelijk behandelen. Met dit privacy statement laten we je zien hoe wij omgaan met jouw privacy en gegevens, welke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen, zodat je precies begrijpt hoe wij werken. Dit statement is van toepassing op de diensten van www.energiekenblij.nl.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je ons privacy beleid.

Vragen en feedback
Wij nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en controleren regelmatig of we aan regelgeving over de bescherming van privacy voldoen en volgen deze regelgeving op. Als je vragen hebt over dit privacy statement kun je contact met ons opnemen.
Energiek en Blij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ellen Post en Nelline van der Plaat zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Energiek en Blij. Zij zijn te bereiken via info@energiekenblij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energiek en Blij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Bankrekeningnummer

Energiek en Blij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Energiek en Blij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Energiek en Blij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Energiek en Blij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energiek en Blij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@energiekenblij.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Energiek en Blij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Energiek en Blij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@energiekenblij.nl

Volg je Energiek en Blij al op social media?
Wij vinden het leuk om contact met je te houden! Je vindt ons op Facebook.
Tot ziens. Nelline en Ellen.